Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Toetreding Bouwmaat: “Voordeel voor alle leden”

Toetreding Bouwmaat: “Voordeel voor alle leden”

Bouwmaat sluit zich aan bij Zevij-Necomij. Voor de inkoopcombinatie is het een stap in de richting van de visie op de toekomst van een markt in beweging. Voor sommige leden is dat even wennen, maar volgens Zevij-Necomij-directeur Marc de Dobbelaere prevaleren vooral de voordelen. Bouwmaat-directeur Klifman ziet ook vooral voordelen in deze kanaaloverschrijdende samenwerking.

Per 1 januari 2017 trad Bouwmaat toe tot inkooporganisatie Zevij-Necomij. “Voor beide partijen betekent deze toetreding een versterking van de marktpositie”, zegt Zevij-Necomij-directeur Marc de Dobbelaere. “Bouwmaat heeft met 46 vestigingen een groot volume en wordt een van onze grotere leden. In de orde van grootte van Descours & Cabaud - Benelux, Mastermate, Polvo, Lasaulec en Biesheuvel.”
De aansluiting van Bouwmaat vergroot dus het volume van Zevij-Necomij en daarmee de condities bij contractleveranciers voor alle leden. Ook voor de bestaande leden. Vergeet niet dat de kosten van Zevij-Necomij als percentage van onze omzet van ruim € 400 mln zeker zullen dalen. “Het gaat al gauw om een relatieve kostendaling van enkele honderd­duizenden euro’s.”

Past in dynamiek van markt
Bouwmaat is het eerste lid van Zevij-Necomij dat geen traditionele groothandel is in ijzerwaren en gereedschappen. Hoe kijkt De Dobbelaere daar tegenaan? “Bouwmaat is allereerst een groothandel die aan professionals levert, dat hebben we gemeenschappelijk. Het assortiment aan bouwmaterialen en hout- en plaat­materiaal maakt ze anders – aanpalend – aan onze ijzerwarengroothandels. Tegelijkertijd: qua assortiment en omzetaandeel van ijzerwaren en gereedschappen zou je ze net zo goed een collega kunnen noemen.” Een collega of een concurrent? “Beide eigenlijk. Een collega, maar ook een concurrent. Zoals eigenlijk ook de overige leden onderling met elkaar concurreren aan de verkoopkant en samenwerken aan de inkoopkant.”
De aansluiting van Bouwmaat bij Zevij-Necomij past in de huidige dynamiek van de branche waarin grenzen vervagen, klanten dwars door alle kanalen shoppen en marktpartijen zich versterken door samenwerking. Kijk bijvoorbeeld naar Stiho’s samenwerking met Veris’ logistiek centrum, naar de logistieke dienstverlening van Destil aan Stiho-dochter Giebels, het lidmaatschap van Veris (elders in deze MIXpro), Sakol, Kuipers en Middelkoop bij Transferro, de shop van Polvo’s Lekkerkerker bij Bouwcenter Veenendaal of naar de Technische Unie-balie bij Witzand.

Kritisch ontvangen
Bouwmaat wordt niet per definitie door alle leden van Zevij-Necomij met open armen ontvangen. Dat erkent De Dobbelaere wel. “Ik begrijp dat sommige leden de aansluiting kritisch bekijken. Bij de aansluiting van Destil was dat ook het geval, net als bij de aansluiting van de voormalige Necomij-leden.” Toelating van nieuwe leden bij Zevij-Necomij is grotendeels gedelegeerd aan het bestuur van de coöperatie. Dat bestuur is een gekozen afvaardiging van de aangesloten leden. De afweging om leden toe te laten geschiedt zorgvuldig en mede middels toetsing aan diverse criteria, aldus De Dobbelaere. “Zo hebben we de laatste vijf jaar verzoeken afgewezen uit allerlei hoeken.”

Geen concurrent máken
Criterium nummer één is de professionaliteit van het potentiële nieuwe lid. Een ander wezenlijk criterium is het aandeel van ijzerwaren en gereedschappen in de omzet van nieuwe leden. De Dobbelaere: “Ook in onze branche is er sprake van voortdurende schaalvergroting en het mag duidelijk zijn dat met name voor een inkooporganisatie schaalgrootte van belang is om de inkooptaak goed uit te kunnen oefenen. Maar we gaan geen concurrenten máken. Als iemand nu 5% of 10% van zijn omzet in ijzerwaren en gereedschappen doet en dat met ons lidmaatschap zou gaan verveelvoudigen, gaan we ze uiteraard niet helpen.”
Is het denkbaar dat Zevij-Necomij binnen nu en vijf jaar nieuwe leden aansluit uit de installatiebranche, de schildersbranche, de DHZ-retail of de bouwmaterialenhandel? “Daar zie ik op dit moment geen enkele aanleiding toe”, zegt De Dobbelaere stellig. “Het bestuur zal lidmaatschapsaanvragen in de toekomst wederom zorgvuldig toetsen aan de daarvoor gestelde criteria, zoals ook bij Bouwmaat is gebeurd.”

Geen prijsconcurrent
Bouwmaat voldoet dus wél aan die criteria. Niet onbelangrijk is dat het volgens De Dobbelaere ‘wel goed zit met de marges van Bouwmaat’. Bedoelt hij dat de Zevij-Necomij-leden daarmee geen prijsconcurrent binnen hebben gehaald? “Absoluut. Daar hebben we serieus naar gekeken. Sommige van onze leden kijken daar misschien anders naar, maar dat is dan vooral op emotie gebaseerd. Dit zijn de feiten.”
Meer volume, betere condities en lagere kosten van de organisatie ten opzichte van de omzet. Dat zijn de voordelen die Zevij-Necomij heeft van de aansluiting van Bouwmaat. Ook een defensief argument telde mee, geeft De Dobbelaere toe: “Als Bouwmaat toch ergens aansluiting zoekt, moeten we ons afvragen of we beter af zouden zijn als ze die bij een andere inkooporganisatie vinden.”
 
Geloof in samenwerking

Rob Klifman, algemeen directeur van Bouwmaat Nederland vertelt waarom Bouwmaat zich aansluit bij Zevij-Necomij. “In zijn algemeenheid geloof ik in samenwerking aan de achterkant. Bijvoorbeeld op gebied van inkoop, logistiek en data. Daar wordt iedereen sterker van, zo kunnen we klanten beter bedienen en daar profiteert de sector als geheel van. Met ons lidmaatschap van Zevij-Necomij vullen we de samenwerking in qua inkoop. Althans op het gebied van ijzerwaren en gereedschappen: 25% van onze omzet.”
Dat lidmaatschap van Zevij-Necomij geeft Bouwmaat ook een directe toegang tot leveranciers en fabrikanten. En dat sluit weer mooi aan bij de logistieke plannen van de keten. “In 2017 starten we met een eigen distributiecentrum. Dat geeft ons de mogelijkheid om direct zaken te doen met fabrikanten en onze distributie te intensiveren. Tot nu toe deden we veel zaken met grossiers. Als die vooral een logistieke functie voor ons vervulden, nemen we die straks zelf over.” Hoe strookt zo’n eigen DC dan met de visie op samenwerking aan de achterkant? Er zijn toch logistieke centra en magazijnen van branchegenoten waar Bouwmaat aan kan koppelen? “Daar heb je gelijk in. Maar de branche is op dit moment zo in beweging en de relaties zijn nog zo pril en broos, dat we op dat gebied nog even geen allianties aangaan. Tegelijkertijd zijn we wel ongeduldig en willen we tempo maken, daarom doen we het voorlopig zelf.”
Bouwmaat koos voor Zevij-Necomij omdat de club aan veel criteria voldeed. “We hebben ons breed geöriënteerd. Maar in de eerste plaats moet het überhaupt mogelijk zijn om met elkaar samen te werken. Bij Zevij-Necomij was dat het geval en voelden we gelijkenis qua cultuur, sfeer en systemen.”

Verder op zoek
Dat niet alle leden van Zevij-Necomij staan te springen om een collega als Bouwmaat, weet Klifman. “Een samenwerking heeft altijd voordelen en nadelen. In dit geval zijn de voordelen echt heel groot, voor iedereen. Als er al nadelen zijn, moet je die onder ogen zien en aanpakken. Ik denk dat die op dit moment vooral emotioneel zijn. Maar dat geldt voor ons net zo goed. Wij helpen met ons volume toch ook een collega vooruit? Toch… de voordelen zijn groter dan de nadelen.”
Bouwmaat heeft met Zevij-Necomij dus zijn inkoop geregeld, alsmede een bron voor zijn eigen logistiek. Qua ijzerwaren en gereedschappen. En op gebieden als sanitair en bouwmaterialen? “Daar zijn we nog op zoek”, klinkt het veelbetekenend. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief