Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Zevij Necomij beleeft mooi jaar

Zevij Necomij beleeft mooi jaar

Een omzetgroei van 20% en toename van het marktaandeel. Groei van het ledental en het aantal vestigingen van die aangesloten leden. Een autonome groei van 5%. Tegelijkertijd een daling van de kostenratio. 2017 was een goed jaar voor inkoopcombinatie Zevij-Necomij, zo blijkt uit het jaarverslag. Blijvende focus op verdere verlaging van de kosten, inzet op digitalisering en big data zijn doelen voor 2018. Ook de logistieke rol van Zevij-Necomij via het DC in Oosterhout krijgt aandacht in het jaarverslag.

Bouwleden van Zevij-Necomij kopen gemiddeld 80% van hun omzet via de inkoopcombinatie. Voor industrieleden geldt de concentratiegraad van 40%. In 2017 telde Zevij-Necomij 133 aangesloten groothandels van 40 coöperatieleden met in totaal 576 vestigingen. Samen zetten zij € 466.500 mln netto via Zevij-Necomij om. Dat is meer dan het dubbele van de omzet van vijf jaar geleden. “De groei zet door,” meldde directeur Marc de Dobbelaere op het NXT-congres in juni. “Tot en met mei van 2018 noteerden we 10% groei. Daarvan is 3% afkomstig van nieuwe leden en 7% autonoom. Met een omzet van € 225 mln over die eerste vijf maanden, mikken we op een jaaromzet van € 540 mln.”

Data en e-commerce

Inzet op automatisering en dataverzameling was al bekend van Zevij-Necomij. Zo’n 10 jaar geleden was de inkoopcombinatie al een van de grondleggers van EZ-Base, de digitale database van productinformatie. Rond die tijd legde Zevij ook de basis voor Doctrails, het systeem waarmee de combinatie complete facturen volgt en op regelniveau registreert als basis voor marktinformatie en marktaandelen voor leden en leveranciers. Deze extra marktinformatie komt tot stand door de data en classificatie vanuit EZ-base te koppelen met de data vanuit Doctrails. Die data-diensten zijn – net als de marketingondersteuning – collectief ontwikkeld waardoor individuele kosten voorkomen werden en zijn facultatief inzetbaar door de leden.

Ook op e-commercevlak richt de combinatie haar pijlen. Zo is er een bestel-app voor aangesloten leden en in bredere zin streeft Zevij-Necomij ernaar om als de backoffice te functioneren van het e-commercekanaal binnen de ijzerwarenhandel. Door verticale samenwerking verder uit te bouwen wil de inkoopcombinatie een schakel in goederen en informatie zijn en blijven tussen groothandel en toeleverancier.

Verticale samenwerking

Het strategieplan anno 2016 voorzag in een toenemende concurrentie tussen supplychains of tussen netwerken van organisaties in plaats van concurrentie tussen individuele organisaties. Volgens Zevij-Necomij wordt de verticale afstemming tussen organisaties in een supplychain daardoor steeds belangrijker. “We hebben lang louter gefocust op het bundelen van krachten van leden om zo de beste condities uit te onderhandelen bij leveranciers”, valt in het jaarverslag te lezen. “Nu worden er diensten ontwikkeld die bijdragen aan een intensievere samenwerking tussen leveranciers, groothandels en eindgebruikers. Zevij-Necomij versterkt de keten, bijvoorbeeld met het delen van data.”

Logistieke rol

In het jaarverslag wordt ook gewezen op de logistieke functie van Zevij-Necomij. Door een deel van de omzet via het DC in Oosterhout te laten verlopen bereikt de combinatie een kostenverlaging, maar ook een snellere beschikbaarheid van artikelen. Daarom investeert Zevij-Necomij ook in een efficiënte logistiek en distributie. Vooral in de vorm van samenkoop en cross-dock. De eigen voorraad van Zevij-Necomij zal beperkt blijven. Al met al verwacht de organisatie daarmee ieder jaar € 1,2 mln kunnen besparen op een omzet van € 60 mln waarbij het aantal leveringen op termijn van 80.000 naar 10.000 kan. Dit betekent dat 12% van de totale goederenomzet van Zevij-Necomij via het DC in Oosterhout verloopt. De private labels Ivana en 4tecx vallen hier ook onder.

Nieuw DC én bakken

In het kader van professionalisering van de logistiek koos Zevij-Necomij al eerder strategisch voor een gewichtiger rol van de inkoopcombinatie en het DC in Oosterhout. Dat werd in 2017 al uitgebreid met 1.000 m2 naar 6.000 m2 en krijgt in 2018 verder uitbreiding met een modern magazijn aan de overkant van de straat in Oosterhout. De ingebruikname zal parallel lopen met de omzetting van distributie in palletboxen naar distributie in nestbare bakken en zal leiden tot een verhoging van de logistieke prestatie en verlaging van de kosten in de keten, zo verwacht Zevij-Necomij. In oktober liep er een pilot met het beleveren in bakken van de groothandel zelf of in nestbare bakken van Zevij-Necomij. Soms werd daarbij gekozen voor één artikel per bak voor een supersnelle verwerking naar het eigen magazijn. Soms ook voor meerdere artikelen per bak voor een efficiëntere verwerking van de Zevij-Necomij-order.

Focus op inkoop blijft

Hoe de wereld er over tien jaar uitziet, weet Marc de Dobbelaere niet. Dat betekent echter niet dat Zevij-Necomij de ontwikkelingen afwacht. “Toen we EZ-Base startten, konden we ook geen 10 jaar vooruitkijken. We moeten dus doorgaan met ontwikkelen en innoveren.” Als voorbeeld noemde hij de blokchaintechnologie, waarvoor hij mogelijkheden ziet om deze als Zevij-Necomij toe te gaan passen voor de ijzerwaren- en gereedschappen-kolom.

Maar alle veranderingen ten spijt, Zevij-Necomij blijft toch vooral een inkoopcombinatie. Eentje die in Europees verband samenwerkt met EDE (Duitsland), Socoda (Frankrijk), Cecofersa (Spanje en Portugal) en THS (Groot-Britannië) in Euro Craft. “De focus ligt primair op het onderhandelen met leveranciers, het verbeteren van inkoop- en leveringscondities en het voeren van gezamenlijke acties.” Dat stelt het jaarverslag klip en klaar.

Ontwikkeling Zevij-Necomij-leden

De diversiteit binnen de Zevij-Necomij-leden is enorm. Acht groepen hebben een omzet van meer dan € 20 mln, zeven leden tussen de € 2,5 en € 10 mln, tien tussen de € 1 mln en
€ 1,5 mln en zeven leden minder dan € 1 mln.

Het aantal vestigingen van de 133 aangesloten groothandels van 41 contractantengroepen groeide. Biesheuvel sloot acht partijen aan, waaronder Brammer in Nederland en België. GBI groeide met twee nieuwe groothandels: GBI Proal en GBI Van den Broek. Schottert nam twee vestigingen over van Stiho-dochter Giebels en Het IJzerhuis, Lasaulec, IP Zanten en Mastermate openden nieuwe vestigingen. In België breidde Asamco uit met vijf vestigingen.

Coöperatie: groot, klein en Bouwmaat

Zevij bestaat 65 jaar, Necomij zelfs 70 jaar. Beide inkoopcombinaties fuseerden tot Zevij-Necomij. Dat is een coöperatie waar aangesloten groothandels samenwerken om schaalvoordelen te benutten.

“Met meer dan één lid ben je altijd groter dan het grootste lid en is er dus sprake van een zinvolle krachtenbundeling”, meldt directeur Marc de Dobbelaere als reactie op de steeds groter groeiende leden. “We blijken tegen lagere kosten voor betere condities te kunnen zorgen. Bovendien werken we met een transparant gedifferentieerd conditiebeleid waardoor ook grote leden extra voordeel halen uit hun lidmaatschap.”

Zo dragen de kleine leden bij aan het voordeel van de grote. Andersom is dat volgens De Dobbelaere ook het geval: “In 2017 is Bouwmaat officieel lid geworden. Dat is een grote partij. Door hun toetreden zijn zowel voor de grotere als ook voor kleinere leden de inkoopcondities verbeterd en zijn de kosten die zij betalen aan Zevij-Necomij gedaald. Het gaat om een win-win-winsituatie”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief