Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Vertrouwensformule mooie tool voor samenwerking bouwtoelevering

Geen onderneming kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Maatschappelijke ontwikkelingen, specialisatie en veranderende klantbehoeften maken de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven alleen maar groter. Dat zien we ook in de bouwtoelevering. Belangrijke thema’s als circulariteit, logistiek en energiebesparing leiden tot horizontale en verticale samenwerking anno 2018.

Neem nou circulariteit. Jaarlijks ontstaat er in Nederland
23 miljoen ton aan bouwafval. Daarin zitten ook gebruikte Velux dakramen. Velux Nederland, BMN Bouwmaterialen en Suez zijn daarom een samenwerking gestart om Velux vensters terug te nemen in plaats van weg te gooien.
Of neem nou energiebesparing. Ontwikkelaars en corporaties willen energiezuinige woningen tegen de laagste kosten ontwerpen en bouwen. Daar hebben A-merkleveranciers van bouwmaterialen en installatietechnieken House Energy Optimum (HEO) voor ontwikkeld. Een slim nieuwbouwconcept waarin alle bouwkundige en installatietechnische maatregelen integraal en optimaal op elkaar zijn afgestemd. Een mooie samenwerking tussen Kingspan Insulation, Kingspan Unidek, Ubbink, Jaga,
Duco en Atag.
Hoewel de aanleiding van samenwerking vaak een externe is, denk ik dat de succesfactor van alle samenwerkings- en businessmodellen ‘vertrouwen’ is. Uit het vertrouwensonderzoek
van Graydon blijkt dat 96% van de bedrijven heilig gelooft dat vertrouwen bijdraagt aan een goede samenwerking. Meer dan driekwart geeft aan dat dit vertrouwen zorgt voor meer business bij zakenpartners. Een autoriteit op het gebied van vertrouwen tussen organisaties is Harvard professor David Maister. Hij heeft onderzocht hoe dat vertrouwen tot stand komt. Dat leidde tot deze Vertouwensformule:

Geloofwaardigheid x betrouwbaarheid x intimiteit
-------------------------------------------------
Ego


Geloofwaardigheid betekent: is wat ik vertel en hoe ik dat vertel waar? Zonder halve waarheden of overdrijvingen. Betrouwbaarheid is het nakomen van afspraken. Grote afspraken zoals een deadline voor een project, maar ook de kleine, zoals op tijd komen voor een afspraak. Intimiteit is je kwetsbaar opstellen. Vertel je bijvoorbeeld ook over je fouten en twijfels? Sta je open voor anderen en andere meningen en je laat ook je eigen mening horen? Ego staat voor in hoeverre eigenbelang leidend is in de samenwerking. Gaat het erom de ander zo goed mogelijk te helpen of gaat het erom wie er wint?
Het is interessant om te zien dat Maister het Ego onder de streep heeft gezet. Daarmee laat hij zien dat binnen samenwerking met een te grote focus op het eigen belang, het vertrouwen meteen flink afneemt. Werkt u intensief samen in de bouwketen of bent
u dat van plan? Vul dan voor de aardigheid met elkaar eens de vertrouwensformule in. Ik ben er van overtuigd dat het een mooie tool is om uw samenwerking te evalueren en te verbeteren. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief