Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Buildsight

Hibin-leden: hogere omzetgroei, lichte toename marge

De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2019 uit op een gemiddelde van circa 5,1%. Dat is een forse stijging ten opzichte van de verwachtingen in het voorjaar van 2019 (+ 3,3%). Daarmee zijn de verwachtingen terug op het niveau van eind 2018. De margegroei blijft achter bij de omzetgroei en daalt ten opzichte van de verwachtingen in het voorjaar (van +1,5% naar +0,8%).

Bouwmaterialenhandel voorziet groei

De bouwmaterialengroothandel verwacht voor 2016 een iets beperkter omzetherstel dan in 2015. In 2015 was sprake van een omzetstijging met ruim 8%. Bij een stabiel tot licht stijgend prijsniveau verwachten ondernemers in de branche voor 2016 een toename met ruim 5%. De verbeterde marktomstandigheden vertalen zich nog niet in betere resultaten. De ondernemers verwachten geen verbetering van de marge. Dit blijkt uit de elfde Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight.

Wie is uw nieuwe concurrent?

De slotpresentatie op het recent gehouden congres [Bouwgroothandel Bijeen] in Maarssen lag in handen van Michel van Eekert (Buildsight) en Marc Nelissen (MIXpro). Eens te meer werd bewezen dat het venijn vaak in de staart zit. Beiden presenteerden namelijk een uitputtend overzicht van ontwikkelingen en nieuwe initiatieven die in potentie bedreigend zijn voor de bouwmaterialengroothandel.

Crisis in bouw lijkt nu echt voorbij

Alle indicatoren in de bouwwereld staan op groen. De bouwomzet en -productie laten een positief beeld zien. De orderportefeuille is flink gevuld en ook het aantal afgegeven vergunningen laat een groei zien. En toch, deze opleving betekent niet dat we de gouden jaren negentig gaan herbeleven. Bovendien kan dit forse herstel ook als een boemerang op de markt terugslaan.

Pagina's

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief